Бизнес проектите, които създаваме, са готови да заработят непосредствено след реализирането им. Опитът показва, че реализацията им е още по-добра от очакваното и доказателство за това са референциите, които възложителите издават на нашето име.

Какво точно представлява бизнес планът?
  • Това е коплексна документация, описваща целите на фирмата ни. С други думи – ваш инструмент за поддръжка на зелените Ви площи.
Защо е нужно да има такъв бизнес план?
  • При наличието на голямо предприятие, имащо собствена дейност, която не е свързана с озеленяването, възниква нуждата от коректен изпълнител. Трета страна, която следи за Вашите интереси от нейно име. Наличието на бизнес план Ви гарантира резултатите, които третата страна ще постигне.
Какво Ви носи бизнес планът?
  • Намаляване на разходите
  • Намаляване на нуждата от допълнителни служители
  • Увеличаване положителните резултати
  • Оптимизиране на вложенията и много други
Защо G8STUDIO?
  • Защото ние сме млади и иновативни, защото ние вече имаме опит, и най-вече – защото сме сериозни и не се спираме пред нищо, освен пред успеха.

corporate_Artboard 2


Потърсете ни за допълнителни въпроси и разяснения, като използвате формата за контакт в горната дясна част на сайта или контактите, описани ТУК.