проектиране

Ландшафтно проектиране от Джи Ейт Студио

Eкипът на G8STUDIO се занимава с цялостна проектантска дейност, свързана с ландшафтната архитектура, геодезията и парковото строителство. Като отправна точка на нашите проекти винаги определяме клиента. При всяка възложена работа ние държим да се запознаем с него, като по този начин разбираме характера и предпочитанията му. Така гарантираме, че това, което ще произведем впоследствие, ще отговаря на очакванията му. След това разделяме проектирането на няколко направления – практичност, ексцентричност, естетика, икономичност. Всички тези фактори формулираме конкретно за всеки един клиент. Това ни позволява да твърдим, че всеки един проект е уникален сам по себе си. Така Вие, клиентите, ще бъдете винаги доволни, защото ще знаете, че това, което сте получили, е направено с максимално много внимание, конкретно за Вас.

Към техническата част подхождаме отговорно, като всяка част от проектната документация изготвяме по най-високи стандарти. Винаги даваме относително кратки срокове, които подкрепяме със съответната договорна документация.

Екипът, който се грижи за Вашите проекти, можете да видите ТУК.

Какво предлагаме може да видите по-долу и ТУК , както и в нашата Facebook страница.


 Цялостна проектна документация
 • Идеен проект
  обща композиция, ситуация, функционално зониране, алейна мрежа

 • Дендрологичен проект
  разположение, вид, брой и размер на растителността, описани в номенклатурен списък
 • Посадъчен проект
  места и размери на дупките за засаждане на растенията

 • Трасировъчен проект
 • размери и отстояния контура на настилките
 • Обяснителна записка
  към проекта
 • Количествeна сметка
  към проекта

Допълнителна документация
 • Проект за вертикално планиране
 • Проектиране на поливна система
 • Проектиране на детайли и фрагменти на различни елементи
 • Цветни композиции
 • Визуализации и 3D модели

Цялостната проектна документация я представяме и предаваме на хартиен и дигитален носител (принтирана, сгъната и оформена в папка + CD)

По-детайлна информация за това, какво представляват отделните проекти, може да намерите ТУК.

Ако проектирането, което изготвяме, представлява интерес за Вас или просто имате въпроси, моля, свържете се с нас чрез формата за контакт в горната дясна част на сайта или ТУК.