Галерия

Зелена зона към топлосилов цех, рудник “Челопеч”, с. Челопеч

Един различен проект, за чието реализиране основен принос имат студентите от Лесотехнически университет гр.София, участвали в студентски конкурс, организиран от Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД. За изготвянето на този проект изпълнихме изискването да се използват и обеденят най-добрите части от проектите, взели първите две места на конкурса. В допълнение бяха изготвени актуални технически чертежи като проект за вертикално планиране, проект за автоматизирана поливна система и други. Така се получи едно балансирано и добре композирано решение.


Благодарим на ДПМЧ ЕАД за предоставените материали, спомогнали изготвянето на проекта и още повече на студентите, изготвили тези материали, а именно:

Екип 1-во място:

Никол Иванова, Мария Драгоева, Деница Атанасова, Петър Пързулов, Давид Йошков

Екип 2-ро място:

Йоанна Алексиева, Радосвета Маринова, Памела Боянова

Всички те взеха активно участие в проведения конкурс и заедно предоставиха отлични решения, които реално помогнаха за решаването на този проект.

Линк към новината за проведения конкурс може да намерите тук.


Изготвена цялостна проектна документация за частен обект, с. Челопеч. Проектът включва:

– Идеен проект, М 1:250

– Дендрологично-посадъчен проект, М 1:250

– Трасировъчен проект, М 1:250

– Проект за вертикално планиране, М 1:250

– Детайл декоративна водна площ и декоративна настилка, М 1:100, 1:50

– Обяснителна записка

– Количествена сметка


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Рудник “Челопеч”, с. Челопеч

ПЛОЩ: 2 800 кв.м.

Екологосъобразност
100%
Устойчивост
90%
Практичност
85%
Естетика
95%
Ексцентричност
70%
Конкурентна цена
95%

Leave a Comment

Your message.

Who are you?

Similar Projects