Галерия

Изграждане – частен двор, Княжево

Leave a Comment

Your message.

Who are you?

Similar Projects
Реконструкция на частен двор

  Понякога се налагат и ремонтни дейности на вече изградения двор. В този случай имаше изграден скат и зеленчукова градина. С настъпването на летния сезон ние приехме предизвикателството да променим изцяло облика на този двор. След грубия строеж на басейна започна и нашата работа, а именно: удължаване и профилактика на съществуващата поливна система полагане на едрогабаритни скални късове засаждане на 50 Лейландски кипариса полагане на 240 кв.метра тревен чим засаждане на декоративна растителност и треви в скалните кътове Настоящият обект е проектиран и изграден през 2020 година в рамките на по-малко от 2 месеца.

изграждане, поддръжка, Преди/След
Озеленена площ в рудник, с.Челопеч

Изграждане на зелена площ с габиони за овладяване на стръмни терени, рудник Дънди Прешъс Металс Челопеч

изграждане, Преди/След
Реконструирана зелена зона в рудник, с.Челопеч

Ландшафтен дизайн и изграждане на декоративна зелена зона в рудник Дънди Прешъс Металс Челопеч

изграждане, Преди/След
Изграден частен двор, с.Рельово

Проект, изграждане и поддръжка на зелена площ

изграждане, Преди/След