Галерия

Източен портал, рудник “Челопеч”, с. Челопеч

Изготвена цялостна проектна документация за частен обект, с. Челопеч. Проектът включва:

– Идеен проект, М 1:250

– Дендрологичен проект, М 1:250

– Посадъчен проект, М 1:250

– Схеми на пролетно и лятно зацветяване, М 1:50

– Трасировъчен проект, М 1:250

– Проект за вертикално планиране, М 1:250

– Детайл геопластика, дървена пергола, декоративна настилка, М 1:50, 1:20, 1:10

– 3 броя 3D визуализации

– Обяснителна записка

– Количествена сметка


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Рудник “Челопеч”, с. Челопеч

ПЛОЩ: 4000 кв.м.

Екологосъобразност
100%
Устойчивост
80%
Практичност
80%
Естетика
95%
Ексцентричност
70%
Конкурентна цена
80%

Leave a Comment

Your message.

Who are you?

Similar Projects