Галерия

Частен двор, с.Рельово

Изцяло проектиран и изграден от нас частен двор към еднофамилна къща.

Началните работи по изграждането започнаха края на 2015-началото на 2016 година.

Изградена е автоматизирана поливна система; теренът е изравнен, като са следвани проектните наклони от проекта за вертикално планиране; насипана е плодородна хумусна почва; засадена е декоративна висококачествена дървесна, храстова и цветна растителност; изградено е градинско осветление, управляващо се от клиента ни посредством личния му смартфон.

В резултат от качествената поддръжка, която извършваме на терена, за една година дворът изглежда в толкова добро, свежо и развито състояние.

Ако имате интерес към частта с проекта и ландшафтната идея за този обект, може да се запознаете тук – към проекта.

Снимки, показващи състоянието на обекта преди и след нашата намеса – тук.

Leave a Comment

Your message.

Who are you?

Similar Projects