Галерия

Частен двор, с. Рельово

Изготвен цялостен проект за ландшафтна архитектура на частен двор. Включващ:

  • Идеен проект М 1:100;
  • Дендрологично-посадъче проект М 1:100;
  • Трасировъчен проект М 1:100;
  • Проект за вертикално планиране М 1:100;
  • Проект за детска площадка и детайл на съоръжения, настилки М 1:100;1:50;1:25;
  • Проект за декоративно градинско осветление М 1:100;
  • Количествена сметка;
  • Обяснителна записка.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: с. Рельово

ПЛОЩ: 1000кв.м.


Практичност
100%
Функционалност
100%
Естетика
70%
Ексцентричност
20%
Конкурентна цена
100%

 

КЪМ РЕАЛИЗИРАНИЯ ПРОЕКТ – тук.

Leave a Comment

Your message.

Who are you?

Similar Projects