Подновени сертификати

Радваме се да обявим подновяването на нашите сертификати No 598-2203-КЕЗ/04.12.2017 за съответствие на ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, съгласно ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & BS OHSAS 18001:2007. Още един начин да гарантираме бъдещите си успехи. Писмо от надзорен одитDownload